IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ovom izjavom obvezujem se da ću sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imam pravo i ovlast pristupa u sklopu obrade osobnih podataka koju provodi trgovačko društvo VEDRIŠ d.o.o.  sa sjedištem u Bjelovaru, Tina Ujevića 15, registrirano pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, MBS: 010062511, OIB: 68435107167 te da ću iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.  

Također se obvezujem da osobne podatke kojima imam pravo i ovlast pristupa neću dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama te se obvezujem da ću povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima. 

Upoznat sam da bilo kakvo neovlašteno raspolaganje osobnim podacima kojima imam pravo pristupa  u svojem radu predstavlja povredu radne obveze.
 

Preuzmite dokument:
Vedriš d.o.o. - Izjava o povjerljivosti

METALNA GALANTERIJA VEDRIŠ
Tina Ujevića 15
43000 Bjelovar, Hrvatska
Telefon.: 043/251-090, 043/251-095
Fax: 043/251-390
E-mail: mgv@vedris.hr

Izjava o povjerljivosti

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Katalog gromobranskog i elektro pribora
Katalog gromobranskog i elektro pribora Prelistajte naš KATALOG gromobranskog i elektro pribora!
Katalog gromobranskog i elektro pribora
Cjenik proizvoda, cijene metalne galanterije

OVDJE možete pogledati i preuzeti cjenike proizvoda iz naše ponude.

Cjenik proizvoda, cijene metalne galanterije
Osigurano potporom Vlade Republike Hrvatske
VEDRIŠ D.O.O. JE ZA NABAVKU:
- CNC EKSCENTAR PREŠE, POTISAK 30 TONA
- PNEUMATSKE PREŠE 10 TONA
- IZRADU KATALOGA NA NJEMAČKOM JEZIKU
- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD SA NOVOM OPREMOM
DOBIO SRETSTVA IZ PODUZETNIČKOG IMPULSA ZA 2015
 
Vrh stranice