KROVNA HVATALJKA GLJIVA

Krovna zaštitna gljiva GKNS 21 služi za zaštitu od munje višekatnih krovova garaža i prolaznih staza.
Gljiva se spaja na armaturu u betonu krova ili prolaza. U slučaju krovova na kojima nije moguče izversti spoj s armaturom u betonu, krovni vodiči mogu se položiti u opločenju kolnika, a gljive na mjestima čvorova mreža.
Sastavljen je od gljive, spojnih vijaka i križne spojnice. Izrađena je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj artikla

TIP

MATERIJAL

EAN BAR KOD

123501

GKNS 21

AiSi - 4

3858889553714

Need info about price? - Contact us!

0
0
0
0