KROVNI NOSAČ BETONSKA KOCKA

Krovni nosač betonska kocka tip GKNB 01 namijenjena je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na ravne krovove. Sastavljena je od nosača tipa GNBK 02, vijka Ø 6 mm i betonske kocke tipa BK 01.

Izrađena je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj artikla

TIP

MATERIJAL

EAN BAR KOD

053101

GKNB 01 AiSi

AiSi - BETON

3858889552656

Need info about price? - Contact us!

0
0
0
0