KROVNI NOSAČ SLJEMENJAK - univerzalni

Obuhvaća opseg sljemenjaka od 190 mm - 320 mm.

Krovni nosač sljemenjak tip GKNS 03 namijenjen je za montažu plosnatog vodiča širine do 20 mm po sljemenu krova pokrivenog crijepom. Sastavljen je od nosača, pločice, podnožja, 2 nastavka, opruge CrNi, 2 vijka M6 i 2 matice M6.

Izrađen je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj artikla

TIP

MATERIJAL

EAN BAR KOD

063201

GKNS 03 AiSi

AiSi

3858889552915

063202

GKNS 03 AiSi - 4

AiSi

3858889552922

Need info about price? - Contact us!

0
0
0
0