KROVNI NOSAČ ŠTAPNA HVATALJKA

Krovni nosač štapna hvataljka tip GKNS 11 namjenjena je za zaštitu raznih istaknutih dijelova na ravnom krovu koje nije moguće zaštititi postavljanjem gromobranskog vodića na iste np. klima ureðaji i dr. Proizvodimo je do duljine 9 M. Sastavljen je od 3 betonska postolja sa 3 noge, 3 ukrute i aluminijskog štapa. Izraðen je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj
arti-
kla
PROMJER
HVATA-
LJKE
(mm)
DULJINA
(M)
TIP MATE-
RIJAL
EAN BAR KOD
122101 O10 / O25 / O35 1+1+1=3 GKNS 11/03 Al 3858889558108
122102 O10 / O25 / O35 1+1,5+1,5=4 GKNS 11/04 Al 3858889558115
122103 O10 / O25 / O35 1+1+3=5 GKNS 11/05 Al 3858889558122
122104 O10 / O25 / O35 1+2+3=6 GKNS 11/06 Al 3858889558139
122105 O10 / O25 / O35 / O50 1+1,5+1,5+3=7 GKNS 11/07 Al 3858889558146
122106 O10 / O25 / O35 / O50 1+2+2+3=8 GKNS 11/08 Al 3858889558153
122107 O10 / O25 / O35 / O50 1+2+3+3=9 GKNS 11/09 Al 3858889558160

Need info about price? - Contact us!

0
0
0
0