POKLOPAC ZA SABIRNICU ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

Poklopac tip GS 10 - ZP koristi se za zaštitu sabirnice.
Kod narudžbenice sabirnice navesti dodatno tip poklopca.
Izrađen je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj artikla

TIP

MATERIJAL

EAN BAR KOD

124360

GS 10 - 5 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889553943

124361

GS 10 - 6 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889553950

124362

GS 10 - 7 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889553967

124363

GS 10 - 8 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889553974

124364

GS 10 - 9 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889553981

124365

GS 10 - 10 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889553998

124366

GS 10 - 11 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554001

124367

GS 10 - 12 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554018

124368

GS 10 - 13 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554063

124369

GS 10 - 14 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554070

124370

GS 10 - 15 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554087

124371

GS 10 - 16 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554094

124372

GS 10 - 17 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554100

124373

GS 10 - 18 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554117

124374

GS 10 - 19 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554124

124375

GS 10 - 20 ZP AiSi - 4

AiSi - 4

3858889554131

Need info about price? - Contact us!

0
0
0
0