ZIDNI NOSAČ SA IZOLATOROM

Zidni nosač sa izolatorom tip GZNT 05 namijenjen je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na zid od drveta, zapaljivog materijala ili čelićne konstrukcije gdje moramo odvesti vodeću iskru od objekta .

Sastavljen je od dvije pločice 55 mm x 25 mm, 2 vijka M6, dvije matice M6 , vijka Ø 6 x L mm i izolatora.

Izrađen je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj artikla

TIP

MATERIJAL

EAN BAR KOD

049301

GZNT 05 Cu

Cu - PA6

3858889552472

049302

GZNT 05 AiSi

AiSi - PA6

3858889552489

049303

GZNT 05 AiSi - 4

AiSi - 4 - PA6

3858889552564

Need info about price? - Contact us!

0
0
0
0