KROVNI NOSAČ LIM

Krovni nosač lim tip GKNL 07 namjenjen je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na krov-parapetni zid pokriven limom, kamenom ili dr. Vijci i matice su od Fe-Zn.
Izrađen je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj artikla

TIP

MATERIJAL

EAN BAR KOD

107962

GKNL 071 AiSi

AiSi

3858889554605

Need info about price? - Contact us!

0
0
0
0