KROVNI NOSAČ - utisnuće za okrugli vodič promjera od Ø 8 - Ø 10 mm

Krovni nosač lim tip GKNL 07 A namjenjen je za montažu okruglog vodiča promjera od Ø 8 - Ø 10 mm na krov-parapetni zid pokriven limom, kamenom ili dr. 
Vijci i matice su od Fe-Zn.Izrađen je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj artikla

TIP

MATERIJAL

EAN BAR KOD

107972

GKNL 071 A AiSi

AiSi

3858889554612

Need info about price? - Contact us!

0
0
0
0