KROVNI NOSAČ LIM

Krovni nosač lim tip GKNL 07 namjenjen je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na krov-parapetni zid pokriven limom, kamenom ili dr. Vijci i matice su od Fe-Zn.
Izrađen je prema propisima i standardima.

Cijena na upit
Trenutno nedostupno