KROVNI NOSAČ ŠTAPNA HVATALJKA

Krovni nosač štapna hvataljka tip GKNS 10 namjenjena je za zaštitu raznih istaknutih dijelova na ravnom krovu koje nije moguće zaštititi postavljanjem gromobranskog vodića na iste np. klima ureðaji i dr. Proizvodimo je do duljine 4 M. Sastavljen je od jednog betonskog postolja i aluminijskog štapa. Izraðen je prema propisima i standardima.

Cijena na upit
Trenutno nedostupno