Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

VEDRIŠ d. o. o. je poduzeće čija je osnovna djelatnost proizvodnja, prodaja i distribucija gromobranskog i elektropribora.

NAŠA MISIJA:

Kvalitetom, točnošću isporuke i pouzdanošću pri realizaciji svojih proizvoda trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših kupaca i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa

NAŠA VIZIJA:

Postati vodeća tvrtka u svojoj djelatnosti na području na kojem djelujemo, zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti

Kako bi ostvarili našu misiju i viziju naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

KUPCI

 • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetne proizvode, fleksibilnost i poštivanje rokova
 • Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada

DOBAVLJAČI-KOOPERANTI

 • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu

ZAPOSLENICI

 • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije
 • Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti

DRUŠTVENA ZAJEDNICA

 • Kontinuirano se usklađivati sa svim obvezama usklađivanja  vezanim na okoliš, ali i svim drugim propisima vezanim na naše poslovanje
 • Primjenom sustava upravljanja okolišem prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i povećavati energetsku učinkovitost
 • Aktivno se uključivati  u humanitarne akcije i aktivnosti lokalne zajednice
 • Unaprjeđivati opću kvalitetu življenja u zajednici

UPRAVA

 • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001
 • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj organizacije
 

27.10.2017.                                                                                         

Direktor:

Davor Vedriš

 

Preuzmite dokument:

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM(150.88 KB)
 
 

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i Vedriš d.o.o., u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

 
 

Linkovi

Na ovoj internet stranici se mogu nalaziti linkovi na druge internet stranice. Korisnik ih može posjetiti na vlastitu odgovornost. Vedriš d.o.o. ne odgovara za sadržaj na vanjskim internet stranicama.

 
 

Izjava o ograničenju odgovornosti

Vedriš d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj internet stranici.

Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne te se zato sadržaj na ovoj internet stranici stalno unapređuje i podložan je promjenama.

Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica.

Korisnik je suglasan da niti jedan zaposlenik tvrtke Vedriš d.o.o., kao niti bilo koja druga osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove internet stranice.

 
 

Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

 
 

Povrat i reklamacije

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ''Narodne novine, br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pismenim putem na adresu: Vedriš d.o.o., Tina Ujevića 15, 43000 Bjelovar, Hrvatska  ili e-mail adresu: mgv@vedris.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Formular za prigovor preuzmite OVDJE

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na mail.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu stranice.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE

 
 

Dostava

Dostava na području Hrvatske iznosi 50kn, a besplatna je za sve narudžbe iznad 700kn.
Dostava van Hrvatske iznosi 100kn.

 
 

Uvjeti prodaje

UVJETI PRODAJE
Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u web dućanu stranica.hr (u daljnjem tekstu «robe») je Vedriš d.o.o., Bjelovar, a Kupac robe je posjetitelj internet kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju

NARUČIVANJE
Roba se naručuje elektronskim obrascem i telefonskim putem. Kupac mora ispuniti Profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željenih proizvoda te će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.
Po odabiru proizvoda možete kliknuti na njegove detalje i saznate sve o njemu te ga bolje pogledati, a želite li ga kupiti, samo kliknete na košaricu i on će se odmah naći u njoj. U košarici možete birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku vaša vam je košarica vidljiva i dostupna te možete mirno nastaviti pregledavati naš izlog. Po završetku shoppinga, vratite se na košaricu i odaberite završi narudžbu. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stiže vam na e-mail adresu.

PLAĆANJE
Plaćanje je moguće izvršiti na sljedeće načine:

1. Uplatnica - Virman - Internet bankarstvo

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo vam naručene artikle.

 
 

Uvjeti korištenja

Korištenjem web stranice vedris.com prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Sadržaj na ovim web stranicama osigurava tim tvrtke Vedriš d.o.o. i zaštićen je autorskim pravima.

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, kopirati, printati i distribuirati (ali ne i mijenjati) sadržaj na ovoj web stranici, pod uvjetom da sadržaj koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i da na sadržaj koji koristite postavite obavijest o autorskim pravima.

 
 

Opći uvjeti poslovanja

 I. Opće odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci roba i usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje VEDRIŠ  d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Tina Ujevića 15, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010062511; OIB: 68435107167; MB: 2119358 (u daljnjem tekstu: VEDRIŠ d.o.o.) sklapa sa svojim Kupcima i korisnicima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti (dalje u tekstu: Kupci) te se primjenjuju ukoliko za pojedine vrste ugovora, a osobito ugovore sklopljene na daljinu ili izvan poslovnih prostorija nije drugačije određeno.

VEDRIŠ d.o.o. će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, kao i eventualno na drugi za to pogodan način.

II. Ponuda i sklapanje Ugovora

Ponude VEDRIŠ d.o.o. učinjene na uobičajeni način, važe najviše 7 dana, a koji rok za prihvat ponude počinje teći od dana naznačenog u ponudi. Ako VEDRIŠ d.o.o. ne primi izjavu Kupca kao ponuđenika da prihvaća ponudu u roku za prihvat ponude, odnosno ako Kupac izjavi da prihvaća ponudu, te istodobno predloži da se ista u nečemu izmijeni ili dopuni, smatrat će se kako je ponuda od strane VEDRIŠ d.o.o. odbijena te kako je VEDRIŠ d.o.o. dostavljena nova ponuda. Takva nova ponuda biti će pravovaljana tek VEDRIŠ d.o.o. dostavi izjavu o prihvatu u pisanom obliku.

Obveza VEDRIŠ d.o.o., odnosno predmet prodaje i isporuke robe te predmet pružanja usluge koju bi VEDRIŠ d.o.o. trebao izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe Kupca. 

Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je narudžba Kupca prihvaćena i potvrđena od strane VEDRIŠ d.o.o.

Ovime prihvaćeni uvjeti prodaje i isporuke od strane Kupca važe i za sve buduće narudžbe i isporuke, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno. Sve prodaje i isporuke robe, kao i pružanje usluga izvršit će se prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim Kupcem, i to u pisanoj formi.

VEDRIŠ d.o.o. zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu Kupca o čemu će izvijestiti Kupca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka narudžbe.

Skice, crteži, podaci o mjerama i težini, osim onih navedenih u cjenicima, samo su aproksimativni i ne obvezuju.

III. Rokovi isporuke

VEDRIŠ d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu što točnijeg pridržavanja ugovorenih rokova isporuke.

Ukoliko isporuka ne bi bila moguća uslijed više sile ili drugih izvanrednih vanjskih događaja kao što je primjerice prekid ili zastoj prijevoza, a koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti, VEDRIŠ d.o.o. nije u obvezi izvršiti preuzetu obvezu te također ima pravo raskinuti Ugovor, bez plaćanja dodatnih naknada i/ili troškova koje je Kupac s tim u vezi imao. U oba slučaja VEDRIŠ d.o.o. je dužan bez odgode vratiti eventualno uplaćeni predujam na ime takve isporuke robe ili usluge. Sva eventualna daljnja potraživanja u navedenim slučajevima su isključena u cijelosti.

 IV. Cijene

Cijena robe i usluga obračunava se prema cjeniku važećem na dan sklapanja Ugovora.

Cijene u cjeniku navedene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava sukladno važećim propisima.

VEDRIŠ d.o.o pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene a to su: cijena sirovina, promjena tečaja kn, cijena goriva i cijena radne snage.

U slučaju korekcije cijena VEDRIŠ d.o.o. će isto regulirati putem svog cjenika dostupnog na web-stranicama http://vedris.hr/cjenik/ uz unos lozinke.

Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu.

Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna VEDRIŠ d.o.o. će jamčiti cijenu prije korekcije.

V. Plaćanje

Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci robe i usluga, a najkasnije u roku od 8 dana od isporuke, osim ukoliko nije drugačije izrijekom ugovoreno između ugovornih strana.

Dospijeće plaćanja je uobičajeno 8 dana od dana izdavanja računa za ugovorne Kupce, osim ukoliko što drugo nije u računu navedeno, tj. ugovoreno između VEDRIŠ d.o.o. i Kupca. Za nove Kupce cijena se plaća po predračunu. 

Kod narudžbi koje obuhvaćaju više elemenata, VEDRIŠ d.o.o. ima pravo nakon isporuke svakog pojedinog elementa ili usluge ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune odgovarajuće se primjenjuju uvjeti plaćanja koji su ugovoreni za cjelokupni Ugovor.

Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja predstavlja bitan uvjet za provođenje isporuke odnosno ispunjenje Ugovora od strane VEDRIŠ d.o.o.

Kod kašnjenja s plaćanjem, obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Kupac nije ovlašten neizvršavati plaćanja za slučaj nepotpunih i djelomičnih isporuka, ostvarivanja reklamacijskih prava ili nedostataka.

VEDRIŠ d.o.o. može zahtijevati od Kupca garanciju za plaćanje u obliku bianco zadužnice ili pak nekog drugog sredstva osiguranja. VEDRIŠ d.o.o. može poslati na naplatu bianco zadužnicu u slučaju da je kupac zakasnio više od 5 (pet) dana s plaćanjem dospjelih računa.

Kupac je obvezan dostaviti instrument osiguranja iz prethodnog odlomka s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbom., a što će mu VEDRIŠ d.o.o. pisano potvrditi. Ukoliko Kupac ne dostavi traženi instrument osiguranja naplate isto se ima smatrati razlogom za neprihvat narudžbe Kupca.

Propustom navedene obveze odgovorna osoba Kupca preuzima osobnu odgovornost predviđenu Zakonom o trgovačkim društvima.

VI. Prava intelektualnog vlasništva; zaštita podataka

Kupcu nije dopušteno da registrira, koristi, ili na drugi način iskorištava tvrtku VEDRIŠ, bilo koje žigove, industrijski dizajn, autorska prava, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL, ili bilo koji njihov dio.

Kupcu nije dopušteno mijenjati logo i oznake proizvoda, bilo na samom proizvodu bilo na njegovu pakiranju, uključujući i prateću dokumentaciju.

Kupac ovlašćuje VEDRIŠ prikupiti, pohraniti kao i obraditi podatke o Kupcu i tijeku prodaje, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka kao i drugim važećim relevantnim propisima te važećoj Izjavi o privatnosti, uključujući osobne podatke potrebne za izdavanje računa, kao što su ime, prezime, OIB, podaci o računu i sl.

VII. Priprema mjesta za skladištenje proizvoda

Kupac je dužan pravodobno prije isporuke naručene robe, o svom trošku, pripremiti odgovarajuće mjesto za skladištenje proizvoda kako na istima ne bi nastupila bilo kakva oštećenja ili nedostaci.

Kupac odgovara za svu štetu nastalu na proizvodu nakon što je istu preuzeo od VEDRIŠ d.o.o.

VEDRIŠ d.o.o. ne odgovara za potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje pošiljki koji bi se dogodili od časa preuzimanja proizvoda od strane prijevoznika do njegove predaje.

VIII. Završne odredbe

Mjerodavno pravo za ove Uvjete i za sve ugovore koje po ovim Uvjetima Kupci zaključe s VEDRIŠ d.o.o. jest hrvatsko pravo.

Ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Bjelovaru za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Uvjetima.

Naslovi poglavlja služe samo za jednostavnije snalaženje i nemaju utjecaja na tumačenje odredaba ovih Uvjeta.

U slučaju da je neka posebna odredba u sukobu s općim odredbama, prednost primjene imat će posebna odredba ovih Uvjeta odnosno posebne odredbe na web stranicama VEDRIŠ d.o.o.