Gromobranska oprema - Vijesti

Kompletan gromobranski i elektro-pribor

Kompletan gromobranski i elektro-pribor

Od iznimne je važnosti zaštititi svoj dom i posao od iznenadnog udara groma. Gromobranska zaštita mora biti izvedena tako da atmosfersko praženjenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica.
Gromobrani moraju biti takavi da pri odvođenju atmosferskog udarnog pražnjenja ne dođe do preskoka. Pri tome treba imati u vidu da su za vrijeme udara groma ljudi i predmeti u neposrednoj blizini odvoda uvijek ugroženi.

Gromobranska oprema nužna je da bi se zaštitili:

  • Visoke kuće, tvornički dimnjaci, silosi i drugi objekti koji znatno nadvisuju okolinu; objekti za preradu drveta, mlinovi, tvornice i skladišta lako zapaljivih materijala;
  • Gromobranska zaštita zahtjeva posebnu pozornost kad su u pitanju kazališta, kinematografi, sportske i druge dvorane, robne kuće, bolnice, škole i drugi objekti u kojima se skuplja ili boravi veći broj ljudi kao i drugi objekti koji predstavljaju osobitu kulturnu, historijsku ili ekonomsku vrijednost;

Metalna galanterija Vedriš proizvodi kompletan gromobranski pribor koji je atestiran i u skladu sa hrvatskim standardima.

MGV katalog proizvoda za 2018. godinu

Prelistajte naš online katalog!

Uz sliku svakog proizvoda priložen je i detaljan opis, tip, materijal izrade i šifra.

PRIKAZ KATALOGA

 

Katalog proizvoda 2018

METALNA GALANTERIJA VEDRIŠ
Tina Ujevića 15
43000 Bjelovar, Hrvatska
Telefon.: 043/251-090, 043/251-095
Fax: 043/251-390
E-mail: mgv@vedris.hr

Izjava o povjerljivosti

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Katalog gromobranskog i elektro pribora
Katalog gromobranskog i elektro pribora Prelistajte naš KATALOG gromobranskog i elektro pribora!
Katalog gromobranskog i elektro pribora
Cjenik proizvoda, cijene metalne galanterije

OVDJE možete pogledati i preuzeti cjenike proizvoda iz naše ponude.

Cjenik proizvoda, cijene metalne galanterije
Osigurano potporom Vlade Republike Hrvatske
VEDRIŠ D.O.O. JE ZA NABAVKU:
- CNC EKSCENTAR PREŠE, POTISAK 30 TONA
- PNEUMATSKE PREŠE 10 TONA
- IZRADU KATALOGA NA NJEMAČKOM JEZIKU
- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD SA NOVOM OPREMOM
DOBIO SRETSTVA IZ PODUZETNIČKOG IMPULSA ZA 2015
 
Vrh stranice