KROVNI NOSAČ BETONSKA KOCKA

Krovni nosač betonska kocka tip GKNB 02 namijenjena je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na ravne krovove. Sastavljena je od nosača tipa GZNT 02 i betonske kocke tipa BK 01.

Izrađena je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj artikla

TIP

MATERIJAL

EAN BAR KOD

056101

GKNB 02 AiSi

AiSi - BETON

3858889552687

056102

GKNB 02 Cu

Cu - BETON

3858889552694

Cijena na upit - Kontaktirajte nas!

0
0
0
0