KROVNI NOSAČ BETONSKA KOCKA - utisnuće za okrugli vodič

KROVNI NOSAČ BETONSKA KOCKA - utisnuće za okrugli vodič

KROVNI NOSAČ BETONSKA KOCKA ZA OKRUGLI VODIČ PROMJERA Ø 8 mm

KROVNI NOSAČ BETONSKA KOCKA ZA OKRUGLI VODIČ PROMJERA Ø 8 mm

KROVNI NOSAČ BETONSKA KOCKA

Krovni nosač betonska kocka tip GKNB 02 namijenjena je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na ravne krovove. Sastavljena je od nosača tipa GZNT 02 i betonske kocke tipa BK 01.

Izrađena je prema propisima i standardima.

Cijena na upit
Trenutno nedostupno