KROVNI NOSAČ BETONSKA KOCKA - utisnuće za okrugli vodič

Krovni nosač betonska kocka tip GKNB 01 A namijenjena je za montažu okruglog vodiča promjera od Ø 8 - Ø 10 mm na ravne krovove. Sastavljena je od nosača tipa GNBK 02 A, vijka Ø 6 mm i betonske kocke tipa BK 01.

Izrađena je prema propisima i standardima.

Cijena na upit
Trenutno nedostupno