Prikaz sadržaja za tag #pribor za alat

SPOJNICA 58X25/3 pločice

Spojnica tip GS 01 namjenjena je za kontaktno spajanje plosnatog vodiča širine do 35 mm .…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 58X25/3 pločice - utisnuće za okrugli vodič

Spojnica tip GS 01 A namjenjena je za kontaktno spajanje plosnatog vodiča širine do 35 mm i…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 58X25/2 pločice

Spojnica tip GS 01/2 namjenjena je za kontaktno spajanje plosnatog vodiča širine do 35…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 58X25/2 pločice - utisnuće za okrugli vodič

Spojnica tip GS 01/2 A namjenjena je za kontaktno spajanje plosnatog vodiča širine do 35 mm i…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 48X20/3 pločice

Spojnica tip GS 02 namjenjena je za kontaktno spajanje plosnatog vodiča širine do 25 mm .…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 48X20/3 pločice - utisnuće za okrugli vodič

Spojnica tip GS 02 A namjenjena je za kontaktno spajanje plosnatog vodiča do 25 mm i okruglog…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 48X20/2 pločice

Spojnica tip GS 02/2 namjenjena je za kontaktno spajanje plosnatog vodiča širine do 25 mm.…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 48X20/2 pločice - utisnuće za okrugli vodič

Spojnica tip GS 02/2 A namjenjena je za kontaktno spajanje plosnatog vodiča širine do 25 mm i…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 33X20 sa podnožjem

Spojnica tip GS 04 namijenjena je za kontaktno spajanje okruglog vodiča promjera od Ø 4 - Ø 10 mm…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

SPOJNICA 33X20

Spojnica tip GS 05 namijenjena je za kontaktno spajanje okruglog vodiča promjera od Ø 4 - Ø 10 mm…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

CJEVASTA SPOJNICA Ø 17 X 80

Cjevasta spojnica tip GCS 01 namjenjena je za spajanje okruglog vodiča promjera od Ø 8 - Ø12 mm.…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

NOSAČ TRAKE ZA OLUK

Nosač trake za oluk tip GNTO 01 namjenjen je za spajanje plosnatog vodiča širine do 35 mm i oluka.…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

NOSAČ TRAKE ZA OLUK - utisnuće za okrugli vodič

Nosač trake za oluk tip GNTO 01 A namjenjen je za spajanje okruglog vodiča promjera od Ø 8 - Ø 12…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

NOSAČ TRAKE ZA OLUK

Nosač trake za oluk tip GNTO 02 namjenjen je za spajanje plosnatog vodiča širine do 25 mm i oluka.…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

NOSAČ TRAKE ZA OLUK - utisnuće za okrugli vodič

Nosač trake za oluk tip GNTO 02 A namjenjen je za spajanje okruglog vodiča promjera od Ø 8 - Ø 10…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

ODSTOJNIK GROMOBRANSKOG VODA

Odstojnik gromobranskog voda tip GZOT 01 namjenjen je zamontažu plosnatog vodiča po vertikali…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

GUMENA OKAPNICA - za okrugli vodič promjera Ø 8 mm

Gumena okapnica tip GOP 01 namjenjen je za montažu na okrugli vodič promjera Ø 8 mm prije ulaska…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

ZIDNI NOSAČ Ø 6 X L SA ODSTOJNIKOM

Zidni nosač tip GZNT 01 / L namijenjen je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na zid…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

ZIDNI NOSAČ Ø 6 X L SA ODSTOJNIKOM - utisnuće za okrugli vodič

Zidni nosač tip GZNT 01 / L A namijenjen je za montažu okruglog vodiča promjera Ø8 - Ø10 mm na zid…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

ZIDNI NOSAČ Ø 6 X L

Zidni nosač tip GZNT 02 / L namijenjen je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na zid…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

ZIDNI NOSAČ Ø 6 X L - utisnuće za okrugli vodič

Zidni nosač tip GZNT 02 / L A namijenjen je za montažu okruglog vodiča promjera Ø8 - Ø10 mm na zid…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

ZIDNI NOSAČ sa vijkom Ø 6 x 60 i tiplom

Zidni nosač tip GZNT 030 namijenjen je za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na zid objekta.…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

ZIDNI NOSAČ sa vijkom Ø 6 X 60 i tiplom - utisnuće za okrugli vodič

Zidni nosač tip GZNT 030 A namjenjen je za montažu okruglog vodiča promjera od Ø 8 - Ø 10 mm na zid…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE

ZIDNI NOSAČ sa vijkom Ø 6 X 60 i tiplom

Zidni nosač tip GZNT 031 namijenjen je za montažu plosnatog vodiča širine do 50 mm na zid objekta.…

Gromobranski i elektro pribor

SAZNAJTE VIŠE
0
0
0
0