KROVNI NOSAČ ŠTAPNA HVATALJKA

Krovni nosač štapna hvataljka tip GKNS 10 namjenjena je za zaštitu raznih istaknutih dijelova na ravnom krovu koje nije moguće zaštititi postavljanjem gromobranskog vodića na iste np. klima ureðaji i dr. Proizvodimo je do duljine 4 M. Sastavljen je od jednog betonskog postolja i aluminijskog štapa. Izraðen je prema propisima i standardima.

Tablica proizvoda

Broj
arti-
kla

PROMJER
HVATA_

LJKE
(mm)

DULJINA
(M)
TIP MATE-
RIJAL
EAN BAR KOD
121101 O10 1 GKNS 10/01 Al 3858889558061
121102 O10 / O16 1+1=2 GKNS 10/02 Al 3858889558078
121103 O10 / O16 1+2=3 GKNS 10/03 Al 3858889558085
121104 O10 / O16 1+3=4 GKNS 10/04 Al 3858889558092

Cijena na upit - Kontaktirajte nas!

0
0
0
0